Axxell

Tapaturmat, Läheltä piti-tapaukset tai Poikkeamat*

Tästä Axxell kerää tietoja tapaturmista, läheltä piti tapauksista tai poikkeamista jotka ovat tapahtuneet koulussa tai työharjoittelun aikana.

Tapaturman sattuessa on myös tehtävä erillinen ilmoitus vakuutusyhtiölle lomakkeelle joka löytyy opintotoimistosta.

*Poikkeama = ongelma, häiriö tai virhe toiminnassa (eli politiikan, toimintasuunnitelmien, lakien ja säännösten tai muiden toimintaa ohjaavien asiakirjojen noudattamattomuus)

Kommentarer (0)Add comments

Skriv kommentar

busy