Tervetuloa Axxell Monikulttuurisuuskeskukseen

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä sekä työelämän ja yhteiskunnan pelisääntöjä Axxell Monikulttuurisuuskeskukseen. Kurssimme järjestetään Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Karjaalla. Olemme järjestäneet maahanmuuttajakoulutusta aikuisille jo yli 10 vuotta. Olemme yksi suurimpia maahanmuuttajien kotouttamiskouluttajia Suomessa. Palveluksessamme on yli 50 maahanmuuttajakouluttajaa.

Puh.nro. 029001 7685

Tutustu toimipisteisiimme Espoossa, Helsingissä, Vantaalla, Karjaalla

Harjoittelujaksot Axxellin kotoutumiskoulutuksessa

Axxellin kotoutumiskoulutukseen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa: kieliharjoittelu ja työharjoittelu. Seuraavaan listaan on koottu työnantajille tärkeää tietoa harjoittelusta.

a) Harjoittelujakso

Millaisessa koulutuksessa opiskelija opiskelee?
Koulutus on työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus Työelämän suomea maahanmuuttajille. Koulutus kestää noin vuoden ja siihen kuuluu kaksi harjoittelujaksoa. Tämä ei ole ammatillista koulutusta.

Kuinka paljon opiskelija osaa suomea?
Kieliharjoitteluun tulleessaan opiskelija on opiskellut 5-7 kuukautta suomea, ja hänen kielitaitonsa on vielä varsin suppea. Työharjoitteluun mennessä opiskelija on opiskellut suomea 10-12 kuukautta. Toiset puhuvat ja ymmärtävät paremmin kuin toiset, mutta pääpiirteissään kielitaito on vielä perustasolla. Tarkemman kuvauksen kunkin opiskelijan kielitaidosta voi pyytää opiskelijan omalta opettajalta.

Mitkä ovat harjoittelun tavoitteet?
Harjoittelun tavoitteet ovat jo opitun kielitaidon harjoitteleminen käytännössä, suomalaiseen työkulttuuriin tutustuminen ja ammattisanastoon tutustuminen. Tavoitteena on myös ammattialaan tutustuminen.

Miten harjoittelujakso eroaa ammattiopiskelijoiden harjoittelujaksoista?
Harjoittelija ei tarvitse ammatillista ohjausta, häntä ei tarvitse arvioida ammatillisesti, harjoitteluun ei sisälly näyttöä eikä harjoittelu maksa mitään. Myöskään ohjauksesta ei makseta.

Sitooko harjoittelujakso yritystä johonkin harjoittelujakson jälkeen?
Ei sido, mutta opiskelijan on mahdollista suorittaa koulutuksen molemmat harjoittelujaksot samassa paikassa, jos molemmat osapuolet sitä haluavat.

Kuka järjestää vakuutukset opiskelijalle?
Axxell on ottanut opiskelijalle tapaturma- sekä vastuuvakuutukset. Vakuutusten tiedot ovat sopimuksessa.

b) Työaika ja työtehtävät

Milloin harjoittelu on ja kuinka monta tuntia päivässä se on?
Harjoittelujakson ajankohta selviää harjoittelusopimuksesta ja se on kiinteä (joissain pakottavissa tapauksissa pari päivää voi joustaa alussa tai lopussa). Harjoittelujakson tuntimäärä on 7-8 tuntia päivässä riippuen harjoittelupaikan normaalista työajasta. Joissakin poikkeustapauksissa harjoittelujakso voi olla 6 tuntia (jos kaikilla yrityksessä on tämä työaika tai jos opiskelija ei millään voi olla pidempään ja aika sopii harjoittelupaikalle), tällöin opiskelija tekee kuitenkin ekstratehtäviä, jotta 7 tuntia tulee täyteen.

Voiko harjoittelujakso olla viikonloppuna, illalla tai yöllä?
Harjoittelujakso on viisi päivää viikossa. Jos molemmille osapuolille sopii, se voi olla myös viikonloppuna, illalla tai yöllä, jos se on yrityksessä normaali työaika.

Voiko opiskelija tehdä vuorotyötä?
Kyllä opiskelija voi, jos se on harjoittelupaikassa normaali työaika.

Millaisia työtehtäviä opiskelijalla voi teettää?
Työtehtävät riippuvat yrityksestä ja opiskelijan osaamisesta. Ohjaaja voi harjoittelujakson alkaessa arvioida opiskelijan taitoja ja sen perusteella katsoa, millaisiin työtehtäviin opiskelija kykenee.

Voiko opiskelija tehdä työtä yksin?
Opiskelijalle pitää nimetä ohjaaja, joka valvoo ja ohjaa opiskelijaa, mutta opiskelijan osaamisen mukaan ohjaaja voi antaa opiskelijalle myös itsenäisesti suoritettavia työtehtäviä. Täytyy kuitenkin muistaa, että kieliharjoittelussa painopiste on suomen kielen oppimisessa, työharjoittelussa painotus on ammatillisempi.

Voiko opiskelija työskennellä eri toimipisteissä?
Kyllä voi, mikäli ne ovat työssäkäyntialueen sisällä (80km kotoa).

c) Ohjaus ja arviointi harjoittelujakson aikana

Pitääkö opiskelijalle nimetä ohjaaja? Pitääkö ohjaajalla olla työpaikkaohjaajan koulutus?
Opiskelijalle pitää nimetä ohjaaja harjoittelujakson ajaksi, mutta ohjaajan ei tarvitse olla koulutettu työpaikkaohjaaja.

Miten opiskelijan arviointi suoritetaan?
Harjoitteluun ei sisälly laajaa arviointia, kuten esimerkiksi ammattiopiskelijoilla. Harjoittelujaksoon kuuluu yksi opettajan käynti ja lopuksi kirjoitetaan työtodistus, jossa arvioidaan työtaito ja käyttäytyminen työpaikalla. Lisäksi kirjoitetaan harjoittelujaksoa koskeva arviointi.

Maksaako harjoittelujakso yritykselle jotakin tai maksetaanko yritykselle ohjauksesta? Harjoittelujakson aikana raha ei liiku, kukaan ei maksa kenellekään mitään.

d) Kulut harjoittelujakson aikana

Kuka maksaa opiskelijan ruokailun?
Opiskelijat saavat päivärahaa ja ylläpitokorvauksen, ja he maksavat itse ruokailun. Jos yritys haluaa tarjota ruokailun, kahvin tms., on se mahdollista.

Kuka maksaa opiskelijan bussilipun?
Opiskelijat maksavat itse matkakulut. Poikkeustapauksissa yritys on maksanut bussilipun, tällainen käytäntö sopii myös.

Onko opiskelijalla omat työvaatteet?
Harjoittelupaikan käytännön mukaan, mutta näin lyhyillä harjoittelujaksoilla opiskelijan ei oleteta hankkivan työvaatteita omakustanteisesti.

Onko opiskelijalla turvakengät?
Jos työpaikka edellyttää turvakenkiä mutta ei tarjoa niitä opiskelijalle, on opiskelijaa neuvottu ostamaan halvat turvakengät (20e esim. Hong Kong, Biltema, Tarjoustalo). Opiskelijalle kannattaa perustella asiaa sillä, että niitä tarvitsee jatkossakin, jos haluaa kyseiselle alalle työllistyä. Turvakenkiä vaaditaan mm. keittiössä, rakennuksilla, kiinteistö- ja viheralan töissä jne. Joissakin muissa paikoissa ne voivat olla suositus, mutta ei vaatimus.

e) Luvat ja sertifikaatit

Onko opiskelijalla työlupa?
Harjoittelu on osa koulutusta, joten opiskelija voi tulla harjoitteluun, vaikka hänellä ei olisikaan työlupaa.

Onko opiskelijalla veronumero?
On, opiskelija voi toimittaa sen harjoittelujakson alkaessa (löytyy verokortista), mikäli harjoittelupaikka sitä työntekijöiltään ja harjoittelijoiltaan vaatii.

Voiko opiskelija toimittaa rikosrekisteriotteen?
Opiskelija voi hakea sitä ja toimittaa sen.

Onko opiskelijalla hygieniapassi / työturvallisuuskortti / joku muu sertifikaatti?
Välttämättä ei. Jos sertifikaatti on välttämätön, opiskelija voi yrittää suorittaa sen ennen harjoittelun alkua. Sertifikaatin suorittaminen vaatii kuitenkin hyvää kielitaitoa eikä onnistu päivässä, joten välttämättä sitä ei ehdi hankkia ennen harjoittelun alkamista.

f) Työpaikan säännöt

Ymmärtääkö opiskelija salassapitovelvollisuuden?
Kurssilla käydään nämä asiat läpi ennen harjoittelujakson alkua, mutta joskus asiaa on syytä painottaa myös työpaikalla.

Miten ongelmatilanteissa toimitaan?
Vastuuopettaja valvoo harjoittelua ja häneen voi aina olla yhteydessä, jos on jotakin kysyttävää. Myös vastuuopettaja itse on harjoittelujakson aikana yhteydessä harjoittelupaikkaan. Ongelmatilanteet pyritään hoitamaan heti, mutta meillä on pitkä kokemus harjoittelujaksoista, joten ongelmatilanteita tulee todella harvoin. Pyrimme jo koulutuksessa huomioimaan asiat, joista voisi tulla ongelmia harjoittelujakson aikana.

Miten poissaolotapauksissa (esim. asiointi työpäivän aikana) toimitaan?
Sairaustapauksissa toimitaan harjoittelupaikan käytännön mukaan. Ohjeistamme opiskelijoita hoitamaan asiat työajan ulkopuolella, mutta mikäli jotakin pakollista ilmenee, tulisi se hoitaa aamulla tai iltapäivällä ja sopia etukäteen harjoittelupaikan kanssa.

Kenelle lääkärintodistus harjoittelujakson aikana toimitetaan?
Todistus näytetään työnantajalle, jos he sitä poissaolosta vaativat. Pitkistä poissaoloista on hyvä säilyttää todistus myös vastuuopettajaa varten.

Miten toimitaan, jos opiskelijan lapsi on sairas?
Lapsen sairastuessa noudatetaan harjoittelupaikan käytäntöä.

g) Muut

Onko teillä sopimus Helsingin/ Espoon/ Vantaan kaupungin kanssa?
Meillä ei ole sopimusta kaupungin eikä muiden tahojen kanssa, mutta meidän harjoittelujaksomme ovat erilaisia eikä sopimusta tarvita (samanlaisia kuin esim. TET-jaksot tai työelämävalmennettavat)