Om Axxell

Axxell erbjuder mångsidig utbildning för såväl ungdomar som vuxna. Hos oss kan du avlägga en examen, men du har också möjlighet att utveckla din yrkesskicklighet genom folkhögskolestudier och kurser som inte leder till examen.

omoss

Axxell grundades 1.8.2008, då de tidigare skolorna Västra Nylands yrkesskola, Yrkesinstitutet Sydväst, Lappfjärds folkhögskola, Finns folkhögskola, Cityfolkhögskolan, Kuggomskolan och Åbolands folkhögskola/Språk- och turisminstitutet förenade sin kraft och kunskap. Verksamheten har sedan vuxit två år i rad då Axxell fått välkomna Karis Kurscenter den 1. januari 2009 och Åbolands yrkesinstitut den 1. januari 2010. Till skillnad från de tidigare skolnamnen; t.ex. Yrkesinstitutet Sydväst eller Västra Nylands Yrkesskola, så har Axxell inga epitet av detta slag, utan heter kort och gott Axxell.

Axxell har idag ca 3 700 studerande, ca 1300 av dem är ungdomar.

Axxells verksamhetsorter

 

Administration

Bolaget Axxell Utbildning Ab är skolans upprätthållare. Bolaget leds av en styrelse och som VD fungerar Stefan Johansson. Det pedagogiska arbetet leds av rektor Lena Johansson. Axxells breda utbildningsutbud produceras med en personalstyrka på ca 420 personer.

Ägare

Axxell möjliggörs tack vare ägarkrafter som vill satsa på utvecklingen av en stark och kvalitativ yrkesutbildning och fri bildning på svenska. De två största ägarna är Svenska folkskolans vänner r.f. och Svenska småbruk och egna hem Ab. Utöver dessa två är även Raseborgs stad delägare i bolaget.

Vi värnar om miljön

Målet med Axxells miljöarbete är att stöda våra studerande att utvecklas till miljöansvariga medborgare som i sin framtida verksamhet kan ta i beaktande de olika aspekterna av hållbar utveckling.
Att utveckla miljömedvetenhet och -kunskap samt attityder hos personal ingår också i vårt miljöarbete.


Bilder från enheterna

En bild säger mera än tusen ord, sägs det, därför har vi bett enheterna fotografera sin dagliga aktivitet och sätta upp bilder på sidorna för att ge en bättre bild hur det är att studera på Axxell.