Hittedjursmottagning

Brusaby sköter om Salos och Kimitoöns hittedjur. Kommunen/staden informerar sina invånare om hur hittedjursärenden skall skötas.

Känner du igen något av de nyligen upphittade djuren nedan så kan du kontakta oss (vardagar kl 8 - 16), telefon 044 739 7118.

Skötseln av djuren innehåller veterinärkontroll, vaccination, avmaskning, skötsel och utfordring. I fall djuret hittar sin ägare skall ägaren stå för skötselkostnaderna (hunddygn 16,00€ och kattdygn 11,00€).

Hittedjuren blir skolans egendom efter 15 dygn enligt rådande lagstadgar. Efter denna tid förmedlar Brusaby steriliserade/kastrerade tama hittekatter till goda nya hem.

Hittekatt 11.8.2014 (1357)

Hittekatt\x2011\x2e8\x2e2014

Hittekatt 11.8.2014

Hittekatt 14.10.2014 (1375)

Hittekatt 18.9.2014 (1364)

Hittekatt\x2018\x2e9\x2e2014\x20\x281364\x29

Hittekatt 18.9.2014 (1364)

Hittekatt 8.10.2014 (1371)

Hittekatt 9.10.2014 (1372)

Hittekatt 9.9.2013 (1360)

Hittekatt\x209\x2e9\x2e2013\x20\x281360\x29

Hittekatt 9.9.2013 (1360)

tryck på bild för att öppna galleri