Axxell
Utbildningskatalogen
Händelser
<<  September 14  >>
 Må  Tis  Ons  Tor  Fre  Lö  Sö 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Projekt

Axxell deltar aktivt i Leonardo da Vinci, Grundtvig och Norplus projekt både som projektkoordinator och som partner.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci-programmet syftar till att öka rörligheten i Europa, både kvalitativt och kvantitativt, samt att främja internationellt samarbete mellan skolor, företag och organisationer som arbetar med yrkesutbildning. Programmets syfte är att stimulera utvecklingen av yrkesutbildningens strategier och arbetsmetoder, samt överföringen av dessa från ett land till andra. Vidare vill man förbättra tydligheten och erkännandet av kvalifikationer och meriter. Till programmålen hör också att främja inlärning av främmande språk och att stödja utvecklingen av innovativt innehåll jämte undervisnings- och arbetsmetoder grundat på informations- och kommunikationsteknik. Programmet Leonardo da Vinci ger stöd till projekt som i europeiskt samarbete utvecklar den grundläggande yrkesutbildningen, yrkesinriktade fortbildningen och tilläggsutbildningen samt yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Inom programmet Leonardo da Vinci finns följande delområden:

 • Mobilitetsprojet = Bidrag för student och praktikantutbyte, perioder av arbetsinlärning utomlands samt expertutbyten
 • Partnerskapsprojekt = Bidrag för nätverksbildning, kollegialt lärande samt mobilitet bland utbildningsproffs och/eller studerande
 • Överföring av innovationer = Bidrag för utveckling av yrkesutbildningen genom att utnyttja och bearbeta produkter eller modeller utvecklade inom tidigare projekt, t.ex. studiematerial, pedagogiska metoder samt lärarnas eller arbetshandledarnas färdigheter
 • Utveckling av innovationer och god praxis = Bidrag för projekt som utvecklar system inom yrkesutbildningen genom att skapa nya verksamhetssätt.
 • Tematiska nätverk = Bidrag för bildande av nätverk för experter och organisationer inom yrkesutbildningen.
 • Kompletterande åtgärder = Bidrag för informationsverksamhet och spridning av resultat från tidigare genomförda projekt
 • Förberedande besök = Stipendier för förberedelse av nya Leonardo-projekt och kontaktseminarier.

 Mera information om Leonardo da Vinci programmet hittar du på CIMOs hemsida: http://www.cimo.fi/program/leonardo_da_vinci

 Grundtvig

Grundtvig är ett underprogram för vuxenutbildning inom Europeiska unionens program för livslångt lärande (Lifelong Learning Programme, LLP). Grundtvigprogrammets syfte är att höja vuxenutbildningens kvalitet och att främja det europeiska samarbetet inom vuxenutbildningen. Grundtvigprogrammet understöder individuell mobilitet för vuxenutbildningspersonal och vuxenstuderande, partnerskapsprojekt, multilaterala samarbetsprojekt, tematiska nätverk och förberedande besök för deltagande i ett kontaktseminarium eller i ett projektplaneringsmöte.

Programmet Grundtvig består av följande delområden:

 • Mobilitets-stipendier för vuxenutbildningspersonal = fortbildningsstipendier, besök och utbyten samt expertutbyten
 • Partnerskap för lärande = Småskaliga utvecklingsprojekt mellan vuxenutbildningsorganisationer. Målet är att lära känna vuxenutbildningen i andra europeiska länder och utbyta erfarenheter och praxis
 • Projekt som arrangeras av Europeiska kommissionen
  • Multilaterala Projekt = samarbetsprojekt mellan vuxenutbildningsorganisationer där man utvecklar konkreta och innovativa produkter och verktyg för bruk inom hela Europa
  • Nätverk = fungerar som ett forum för diskussion och informationsutbyte inom vuxenutbildningens centrala utvecklingsområden, vuxenutbildningspolitik eller forskning
  • Kompletterande åtgärder = projekt som främjar genomförandet av målen inom programmet Grundtvig, men som inte kan finansieras från programmets övriga funktioner
 • Förberedande besök och kontaktseminarier = Stipendier för förberedelse av nya Grundtvig-projekt och kontaktseminarier
 • Workshoppar för vuxna = Arrangera workshops och delta i workshops
 • Volontärprojekt för seniorer (för organisationer som arrangerar volontärprojekt)

 Mera information om Leonardo da Vinci programmet hittar du på CIMOs hemsida: http://www.cimo.fi/program/grundtvig

 Comenius

Comenius-programmet har som mål att höja kvaliteten på elevernas och undervisningspersonalens mobilitet. Programmet syftar också till att öka mobilitetssiffrorna i medlemsstaterna, uppmuntra studier i främmande moderna språk och förbättra kvaliteten på partnerskapen mellan skolor i olika medlemsländer. Via Comenius-programmet understöds läroanstalternas projektsamarbeten, personlig mobilitet samt nätverksbildning

Programmet Comenius består av följande delområden:

 • Mobilitets-stipendier = Elevmobilitet, fortbildningsstipendier för undervisningspersonal, mottagande av lärarassistent, lärarassistentpraktik samt förberedande besök och kontaktseminarier
 • Skolornas samarbetsprojekt
  • Projekt mellan två läroinrättningar = tvååriga projekt kring ett tema som skolorna valt gemensamt. Utöver projektsamarbetet deltar eleverna i ömsesidiga elevutbytesperioder på minst 10 dagar
  • Projekt mellan flere läroinrättningar = indelas i elevcentrerade projekt och projekt som fokuserar på utvecklande av skola
 • Regio projekt = främjar utbyte av erfarenheter och god praxis mellan olika regioner och kommuner i Europa
 • Centraliserade projekt = samarbetsprojekt inom den allmänbildande utbildningen, som utvecklar konkreta och innovativa produkter och instrument för användning i hela Europa

 Mera information om Leonardo da Vinci programmet hittar du på CIMOs hemsida: http://www.cimo.fi/program/comenius

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram. Nordplus består av ett ramprogram med fyra underprogram som riktar sig till olika målgrupper: från förskolor till högre utbildning. Programmet stöder mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter och är öppet för skolor, lärosäten, organisationer och andra engagerade i utbildning och livslångt lärande.

Nordplus-ramprogrammet omfattar delprogrammen på alla utbildningsnivåer: Nordplus Junior, Nordplus Vuxen, Nordplus Horisontal samt Nordplus Högre Utbildning.

 • Nordplus Junior = stöd åt studerande- och lärarutbyte mellan de nordiska länderna
 • Nordplus Voxen = bidrag till mobilitet, nätverk och projekt inom vuxenutbildningen i de nordiska länderna och Baltikum
 • Nordplus Horisontal = förenar Nordplus Junior, Nordplus Högre utbildning och Nordplus Vuxen. Det möjliggör gränsöverskridande samarbete mellan olika utbildningsnivåer och sektorer

Mera information hittar du på Nordplus programmets hemsida: http://www.nordplusonline.org/sca/