Axxell
Utbildningskatalogen
Händelser
<<  September 14  >>
 Må  Tis  Ons  Tor  Fre  Lö  Sö 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Folkhögskolan Axxell

Aktuella utbildningar vid Folkhögskolan Axxell

Det finns ännu lediga studieplatser på våra medieutbildningar. Ansök om studieplats fram till skolstarten.

På grund av att vi har fått lite färre ansökningar än tidigare år har vi beslutat oss för att slå ihop våra tre (dokumentärfilm, medieteknik & reportage) medielinjer till en. Det gör att du som studerande kommer att få en bredare bas att stå på än tidigare år. Vi kommer fortsättningsvis att ta i beaktande vilken linje du har sökt till men den som har sökt till någon av våra innehållsinriktade linjer som dokumentärfilm och reportage kommer att få mera tekniska kunskaper än tidigare år och den som har sökt till medieteknik kommer att få en bredare kunskap inom dramaturgi och historieberättande. 

Allt det som du lär dig under ditt år hos oss har du nytta av oavsett vilken inriktning inom video, film och TV du tänker dig i framtiden. En kameraman som har förståelse för hur dramaturgin i en scen fungerar är guld värd på en dokumentärfilmsinspelning och en dokumentärfilmsregissör som kan hantera kamera och klipp har motsvarande värde på en långfilms och TV produktion till exempel.

Musik, ljud och media

Ettåriga utbildningslinjer med start hösten 2014:

Medielinjen_2014_tre_poserar_med_pulkawww-701Ljudtekniklinjen (Lappfjärd)
Musiklinjen (Lappfjärd)
Musikproduktionslinjen (Lappfjärd)
Dokumentärfilmslinjen (Esbo)
Medietekniklinjen (Esbo)
Reportagelinjen (Esbo)
Indiefilm-linjen (Ny linje! hösten 2014, genomförs i Esbo och Lappfjärd)

Flerformsutbildning:

Skrivarkurser på Folkhögskolan Axxellskrivarkurs02

 

Kunskap och inspiration vid Folkhögskolan Axxell

Vid Folkhögskolan Axxell finner du både kunskap och inspiration, vare sig du vill utveckla din yrkeskunskap eller ta ett mellanår och utveckla dig själv. Folkhögskolan Axxell erbjuder både långa folkhögskoleutbildningar (långa linjer), kortkurser med olika teman och sommarkurser

Folkhögskola - ett alternativ för Dig

Folkhögskolan är en modern och anpassad skolform som tror på att förena teori och praktik och låta olika människor, kulturer, livsvillkor och intresseinriktningar möta varandra. Allt det där blir tillsammans folkhögskolan – du är med och skapar din egen utbildning!

Folkhögskolorna erbjuder långa, minst åtta veckor varande utbildning dvs. linjer och korta kurser. I egenskap av internatskolor är de effektiva och flexibla: studierna, boendet, fritiden utgör tillsammans en meningsfull helhet. Personlig studievägledning och social gemenskap bildar en fin grund för studier. Folkhögskolan erbjuder ett Bildkonstalternativ, där man hjälper individen att förverkliga egna möjligheter. Dagens folkhögskola vill mångsidigt utveckla individens personlighet, öka medvetenheten, fostra till kritik och samhällsansvar och ge alternativ för beslut om det egna livet. Folkhögskolorna betonar helheten. Teori och praktik är lika viktiga, livet och undervisningen följs åt och vid sidan av kunskaperna betonas sociala färdigheter.

Varje folkhögskola bestämmer själv över sitt kursutbud och sin profil och är inte bunden till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Undervisningen är oftast allmänbildande dvs. icke-examensinriktad utbildning såsom språk, konst, hantverk, musik, media och kommunikation.

Det som ger folkhögskolan dess prägel är, förutom internatet, dess ideologiska och pedagogiska frihet. I praktiken kan den enskilda folkhögskolan själv bestämma över målet och innehållet i undervisningen. Det är därför möjligt att stå för en undervisning som avviker från det vanliga schematänkandet, en flexibel undervisning som beaktar elevens behov. Olika evenemang och studerandenas gemensamma projekt ger erfarenheter av samarbete, planering och ansvar. De gemensamma projekten bryter ner rollföreställningar, för eleverna närmare varandra och närmare lärarna och den övriga personalen.

Ditt aktiva deltagande i gruppen är mycket viktigtKuggom5

Något som utmärker folkhögskolan är samtalet (dialogen) och den studerandes aktiva deltagande i gruppen, och det blir därför många grupparbeten och diskussionsuppgifter. Folkhögskolan strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper. Ofta studerar man ämnesövergripande i projektform med både praktiska och teoretiska inslag. Folkhögskolan har en annan definition av kunskap, där förmågan att ta till sig och själv skapa ständigt nya synvinklar på tillvaron är vad som räknas. En annan av folkhögskolans viktiga uppgifter är att ge matnyttiga kunskaper för fortsatta studier eller arbetsliv.

Folkhögskolan har ett internat där deltagarna kan bo, vilket ger en social gemenskap som gör folkhögskoletiden till en unik upplevelse. I samtal och diskussioner på fritiden fördjupas de kunskaper som undervisningen ger. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och deltagarnas kursavgifter.

verby1Kunskap och inspiration

Vid Folhögskolan Axxell finner du både kunskap och inspiration, vare sig du vill utveckla din yrkeskunskap eller ta ett mellanår och utveckla dig själv. Folkhögskolan Axxell erbjuder både långa folkhögskoleutbildningar (långa linjer), kortkurser med olika teman och sommarkurser

axxell_tidningen

Läs om utbildningarna i tidningen Tid att vara kreativ!

Pressmeddelande 3.3.2011

Till hela vårt folkhögskoleutbildningsutbud i utbildningskatalogen

verby2Kuggom4Lafo2

KuggomLafo3Skrivarkurser2

Kommentarer (0)Add comments

Skriv kommentar

busy