Course:
4D - Språk, samhälle och arbetsliv


Detailed information

Course name

4D - Språk, samhälle och arbetsliv

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

25 Sep 2023

Last day to apply

27 Aug 2023

Contact

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Miscellaneous

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.

Course name

4D - Språk, samhälle och arbetsliv

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 Sep 2023

Last day to apply

27 Aug 2023

Contactperson

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Miscellaneous

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.

Course name

4D - Språk, samhälle och arbetsliv

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

25 Sep 2023

Last day to apply

27 Aug 2023

Contactperson

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi

Miscellaneous

Studierna kräver egen dator eller tillgång till egen dator på fritiden. Alla studerande måste ha en pärm och anteckningsmaterial.Contact

Johanna Illman

044-739 7637
johanna.illman@axxell.fi


Application process

Utbildningen startar inte på grund av för få sökande.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Alla sökande kallas till en personlig intervju. Intervjuerna ordnas i augusti.

Förutsättningarna (främst språkliga) att klara studierna kartläggs innan studierna får påbörjas. Studerande med språkkunskaper på nivån B1 kan antas direkt. Då sökande är flera än det finns platser sker en gallring.