Course:
4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen


Detailed information

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Start Date

24 Aug 2020

??.

Contact

Mariann Hilli

044-739 7636
mariann.hilli@axxell.fi

Miscellaneous

Studerande bör ha en dator.

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

??.

Contactperson

Mariann Hilli

044-739 7636
mariann.hilli@axxell.fi

Miscellaneous

Studerande bör ha en dator.

Course name

4 DELAR - grund inom yrkesutbildningen

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Vocational upper secondary qualification

Course language

Swedish

Scope

Start Date

24 Aug 2020

??.

Contactperson

Mariann Hilli

044-739 7636
mariann.hilli@axxell.fi

Miscellaneous

Studerande bör ha en dator.


Contact

Mariann Hilli

044-739 7636
mariann.hilli@axxell.fi


Application process

Utbildningen har kontinuerlig ansökan - du kan söka när som helst under året och påbörja studierna enligt överenskommelse.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen (möjligheten att ansöka öppnas inom kort). Alla sökande kallas till en personlig intervju.

Studerandes förutsättningar (främst språkliga) att klara studierna kartläggs innan studier får påbörjas. Studerande med språkkunskaper på nivån B1/B2 kan antas direkt. Då sökande är flera än det finns platser sker en gallring.

Application

Fill in the form and click "Proceed". Carefully check the information and send the application by clicking "Send Application". Please note, that the form is not sent until you have clicked "Send Application". For more information, click Terms of application

We will contact you when the application period ends. Fill in the application form and klick "Proceed". You will be taken to a page where the information you filled in the form can be checked. Make sure the information is correct, then click "Send Application". If the process is successful, you will see a message box with the text ”Application Successful” on the screen. An e-mail will also be sent to the e-mail adress you have provided. If you do not receive the e-mail, the application has not been successful, please try again or contact ansokan@axxell.fi. The information in the form is saved in Axxells education management system Visma Primus, see privacy policy (in Swedish and Finnish). Please fill in the form carefully and correctly. If you have any questions, please contact ansokan@axxell.fi. By sending the form, you also accept the terms of cancellation (in Swedish and Finnish).

Fill in your date of birth and social security number. Fill the datefield in the form dd.mm.yyyy (eg. 23.03.2000). Enter the full social security number, including the " - " or the " A " sign. If you have a social security number from a country other than Finland, leave the social security number field blank.

Previous Degree/s
Do you have a degree in secondary education? (Degree Certificate from the high school, undergraduate, vocational qualification or specialist qualification. Specify below previous studies.