Course:
Kock, delexamen - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)


Detailed information

Course name

Kock, delexamen - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Start Date

15 Aug 2022

End Date

22 Jun 2023

Last day to apply

19 Jun 2022

Contact

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus i juli

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Kock, delexamen - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Axxell i
Axxell i

Bangatan 75
10300 Karis<()

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Scope

Start Date

15 Aug 2022

End Date

22 Jun 2023

Last day to apply

19 Jun 2022

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus i juli

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.

Course name

Kock, delexamen - Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen (arbetskraftsutbildning, delexamen)

Location

Bangatan 75
10300 Karis

Course Type

Labour policy education

Course language

Swedish

Scope

Start Date

15 Aug 2022

End Date

22 Jun 2023

Last day to apply

19 Jun 2022

Contactperson

Belinda Rehn

044-739 7803
belinda.rehn@axxell.fi

Miscellaneous

Sommarpaus i juli

Är ditt modersmål ett annat än utbildningsspråket, behöver du uppvisa tillräckliga kunskaper i det språket.