Course:
Att skriva om sitt liv II

Utbildning

Våren 2016 ordnas en påbyggnadskurs för dem som tidigare har gått någon Att skriva om sitt liv-kurs. Deltagarna får möjlighet att fördjupa sitt litterära skrivande och fortsätta påbörjade projekt. Kursen ger stöd för ett målinriktat skrivarbete med hjälp av ingående textsamtal, personlig handledning, skrivövningar och teoripass. 

Fyra kursträffar ingår:

11-12.1, 8-9.2, 7-8.3 och 11-12.4 (må-tis kl 9.30-16)

Kursledare: Åsa Stenvall-Albjerg

Kurspris: 280 €

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Arrangör: Folkhögskolan Axxell i samarbete med Svenska pensionärsförbundet rf.

Den som vill veta mera kan kontakta kursledaren, e-post asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044-739 7722.

 


Detailed information

Course name

Att skriva om sitt liv II

Location

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

11 Jan 2016

Last day to apply

01 Dec 2015

Contact

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Charge

Kurspris: 280 € (exkl. lunch)

Course name

Att skriva om sitt liv II

Location

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors<()

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

11 Jan 2016

Last day to apply

01 Dec 2015

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Förklaring

Kurspris: 280 € (exkl. lunch)

Course name

Att skriva om sitt liv II

Location

Georgsgatan 18
00120 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Scope

Flerformsstudier, 8 närstudiedagar

Start Date

11 Jan 2016

Last day to apply

01 Dec 2015

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

280€

Charge

Kurspris: 280 € (exkl. lunch)