Course:
Att skriva om sitt liv III

Utbildning

För dem som tidigare gått en påbyggnadskurs och vill slutföra sitt skrivprojekt. Kursen ger stöd för ett målinriktat skrivarbete med hjälp av ingående textsamtal, personlig handledning, skrivövningar och teoripass.

Fyra kursträffar ingår:

4-5.9, 2-3.10, 30-31.10, 27-28.11 (kl 9.30-16)

Kursledare: Åsa Stenvall-Albjerg

Kurspris: 300 €

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Arrangör: Folkhögskolan Axxell i samarbete med Svenska pensionärsförbundet rf.

Den som vill veta mera kan kontakta kuresledaren, epost asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044-739 7722.


Detailed information

Course name

Att skriva om sitt liv III

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

04 Sep 2017

Last day to apply

19 Jun 2017

Contact

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Att skriva om sitt liv III

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors<()

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

04 Sep 2017

Last day to apply

19 Jun 2017

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€

Course name

Att skriva om sitt liv III

Location

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Course Type

Folkhighschool

Courses

Course language

Swedish

Start Date

04 Sep 2017

Last day to apply

19 Jun 2017

Contactperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Price

300€