Utbildning:
Att skriva om sitt liv III

Utbildning

För dem som tidigare gått en påbyggnadskurs och vill slutföra sitt skrivprojekt. Kursen ger stöd för ett målinriktat skrivarbete med hjälp av ingående textsamtal, personlig handledning, skrivövningar och teoripass.

Fyra kursträffar ingår:

9-10.1, 6-7.2, 6-7.3, 3-4.4 (kl 9.30-16)

Kursledare: Åsa Stenvall-Albjerg

Kurspris: 300 €

Kursplats: G18, Georgsgatan 18, Helsingfors

Arrangör: Folkhögskolan Axxell i samarbete med Svenska pensionärsförbundet rf.

Den som vill veta mera kan kontakta kuresledaren, epost asa.stenvall-albjerg@axxell.fi, tfn 044-739 7722.


Utbildningens detaljinformation

Utbildningens namn

Att skriva om sitt liv III

Adress där utbildning ordnas

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

09 jan 2017

Sista ansökan

16 dec 2016

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Pris

300€

Utbildningens namn

Att skriva om sitt liv III

Adress där utbildning ordnas

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Axxell i
Axxell i

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors<()

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

09 jan 2017

Sista ansökan

16 dec 2016

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Pris

300€

Utbildningens namn

Att skriva om sitt liv III

Adress där utbildning ordnas

Kursen ordnas på G18 i Helsingfors

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Utbildningens typ

Folkhögskoleutbildning

Kurser

Utbildningsspråk

Svenska

Startdatum

09 jan 2017

Sista ansökan

16 dec 2016

Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi

Pris

300€
Kontaktperson

Åsa Stenvall-Albjerg

044-739 7722
asa.stenvall-albjerg@axxell.fi


Ansökningsförfarande

Fyll i den elektroniska blanketten nedan för att anmäla dig till kursen.
Ansökan

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten nedan för att söka till utbildningen. Vi kontaktar dig så fort som möjligt, senast då ansökningstiden gått ut. Observera att då du trycker på skicka skall du komma till en sida med meddelandet ”Din ansökan lyckades”. Du får också ett e-post meddelande till den e-post adress du meddelat i blanketten. Om någondera av dessa uteblir har din ansökan inte lyckats, prova då på nytt eller kontakta oss på axxell@axxell.fi.

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA