Back

Axxell, Optima, Prakticum och YA söker gemensam projektledare

Axxell, Optima, Prakticum och YA söker gemensam projektledare

Axxell, Optima, Prakticum och YA söker gemensam projektledare

Axxell, Optima, Prakticum och YA söker gemensam projektledare

Axxell, Optima, Prakticum och Yrkesakademin har ett gemensamt projekt där vi skall utveckla yrkesutbildningens gemensamma ämnen så att studerande i alla finlandssvenska yrkesutbildningar kan avlägga dem på distans.

Projektet stöds av Svenska Kulturfonden.

Vi söker nu en

Projektledare

För tiden 1.8.2018-31.12.2019. Arbetsförhållandet är 50 %. Lön för uppdraget utgår enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Arbetsgivare är Axxell Utbildning Ab, men är någon av de sökande anställd inom någon annan av de fyra nämnda projektparterna kan undantag göras från detta. Arbetsställe fastslås utgående från den valdas situation. Det mesta av arbetsuppgifterna kan skötas på distans.

Behörighetskrav för befattningen är lämplig högre högskolexamen. Lärarbehörighet räknas som merit.

En prövotid på 4 månader tillämpas.

Mera information om befattningen ger Axxells rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345.

Befattningsbeskrivningen är inte fastslagen men den kommer att se ut ungefär så här

  • att samordna och skapa en inspirerande och modern e-GEM-utbildning
  • rekrytera och upprätthålla kontakten till utvecklare av distansstudier inom de gemensamma ämnena
  • att ordna inspirerade fortbildningar för utvecklare
  • att ge e-GEM-utbildningen ett visuellt utseende
  • att nätverka med andra som verkar inom läromedelsproduktion
  • projektadministration

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 15 juni 2018 kl. 16.00.

Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv projektledare  och ditt efternamn och förnamn i meddelandefältet. (modell: projektledare Anka Kalle)


News