Back

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell söker två ellärare till Pargas

Axxell Pargas, verksam på Vapparvägen 4, ordnar yrkesutbildning för såväl ungdomar som vuxna. Här utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fyra attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att beakta näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i regionen. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Mera info om Axxell Pargas hittar du på www.axxell.fi/pargas.

Axxell söker nu till Pargas

Timlärare i huvudsyssla inom elbranschen (två befattningar)

Behörighetskrav för befattningen anges i förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Vi önskar att du har en bred arbetserfarenhet inom  el- och automationsteknik. Anställningen, för den ena befattningen, börjar så snart som möjligt och för den andra från och med augusti 2018. Båda befattningarna gäller tillsvidare. För nyanställda tillämpas en prövotid på 4 månader.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare upplysningar ges av utbildningsledare Curt-Erik Laine, tfn 044-739 7780 eller enhetschef Susanne Karlsson, tfn 044-739 7221.

Ansökan jämte CV skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast 2.2.2018 kl. 12:00. Märk meddelandet ”Ellärare/Pargas”.


News