Back

Axxell söker 2 lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker 2 lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker 2 lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker 2 lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.   

I Axxell satsar vi mycket på specialundervisning och specialpedagogik. Vi har fyra lärare med specialpedagogiskt kunnande (jmf speciallärare i grundläggande utbildningen) och många handledare (jmf skolgångsbiträden/assistenter) och nu vill vi ytterligare utöka våra team med flera lärare med specialpedagogiskt kunnande och flera handledare. 

Brusaby där den ena befattning skulle ha sitt arbetsställe är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. I Brusaby erbjuder 17 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. Vår undervisningsmiljö består av bl a stall, djurhus, klinik och verkstäder på campusområdet samt skoljordbruken i Norrgård och Strömma. 

Karis där den andra befattning skulle ha sitt arbetsställe är Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Här möts många branscher och kulturer och vi har studerande i alla åldrar. 

Vi söker nu två 

Lärare med specialpedagogiskt kunnande 

Arbetsställe:

  • Befattning 1 Kimitoön, Brusaby med uppgifter även på andra Axxell-enheter.
  • Befattning 2 Karis med uppgifter även på andra Axxell-enheter 

Omfattningen är 100%. I uppgiften ingår arbete med både ungdoms- och flerformsstuderande. Merparten av undervisningen sker på svenska men vi har också finska grupper och finska studerande så kan du verka på båda språken är det en fördel.    

I Axxell ser vi att den viktigaste uppgiften för en lärare med specialpedagogiskt kunnande är att handleda undervisningspersonalen i specialpedagogiska frågor och att höja deras kunskap om specialpedagogik. Denna lärare tar aktivt del i samplanering och hen verkar ofta som kompanjonlärare. På individuell nivå är Du med och utformar planer för handledning och stöd och särskilt stöd samt följer upp dem. Axxell ordnar också HUX-utbildning fr.o.m. (utbildning som handleder för examensutbildning).  

I denna befattning har du i princip inte egen undervisning utan samarbetar med annan pedagogisk personal. Det kan också bli aktuellt att omorganisera våra omfattande specialpedagogiska tjänster – meddela oss också om du har intresse att ta ett större ansvar för specialpedagogisk utveckling och specialpedagogiskt förmanskap. 

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på 1500 h.  

Befattningarna besätts enligt överenskommelse eller senast 1.8.2022 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).  

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 och e-post lena.johansson@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.1.2022. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv speciallärare och ditt namn samt orten du söker till i meddelandefältet.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över specialyrkeslärare eller speciallärarbehörighet 
  • Betyg över lärarbehörighet samt övriga behörigheter

News