Back

Axxell söker billärare till Karis

Axxell söker billärare till Karis

Axxell söker billärare till Karis

Axxell söker billärare till Karis

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och undervisningsspråket såväl svenska som finska. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

För grundexamen inom bilbranschen söker vi en  

Lärare till bilutbildningen

Arbetsställe: Karis  

Omfattning: minst 80%

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Undervisningsspråket är svenska. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h.

Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet inleds 1.8.2020 och är tillsvidare.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi.  

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv billärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver  

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. ingenjör YH  
  • Betyg över lärarbehörighet  
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen) 

News