Back

Axxell söker bygglärare till Karis

Axxell söker bygglärare till Karis

Axxell söker bygglärare till Karis

Axxell söker bygglärare till Karis

Axxell i Karis verkar idag huvudsakligen vid Bangatan 75 i nya och moderna utrymmen i centrum av Karis ett stenkast från Karis järnvägsstation. I Karis utbildas både unga och vuxna under samma tak. Totalt studerar ca. 700 studerande i Karis och personalstyrkan uppgår till ca. 70. Vi behöver duktiga lärare för att ge en högklassig undervisning åt våra studerande. Kom med i vårt team! 

Följande befattning lediganslås i Karis (administrativa enheten Axxell, Teknik, IT och Sjöfart): 

Lärare i husbyggnad 

Arbetsställe: Karis 

Omfattning: 80%

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Undervisningsspråket är svenska och finska. 

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen (Vuxenutbildning) 

Prövotid på 6 månader tillämpas. 

Tidsbundet avtal för tiden 1.10.2020 - 31.9.2022. 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt, tfn 044 739 7635 och e-post harry.akerfelt@axxell.fi. 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 18.9.2020 kl. 12.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv bygglärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

a) Betyg över yrkesmässig behörighet ex., ingenjör YH
b) Betyg över lärarbehörighet
c) Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen) 


News