Back

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell söker datanomlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. En nyhet från hösten är datanomutbildningen i Kyrkslätt. Utbildningen sker i ett nära samarbete mellan Axxell och Kyrkslätts gymnasium.

Inom ramen för grundexamen i informations- och kommunikationsteknik söker vi en

Lärare

Arbetsställe: Karis, arbete på annan ort kan även bli aktuellt.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Arbetet inleds 1.08.2019 och är tillsvidare.

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 12.4.2019 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi Skriv datanomlärare och ditt efternamn och förnamn i ämnesfältet. (modell: datanomlärare Kalle Kaviar)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • betyg över lärarbehörighet
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News