Back

Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell söker djurskötare och handledare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning inom naturbruk- och miljö i Brusaby på Kimitoön. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga studier. Av Brusabys 400 studerande bor omkring 100 på internat.

Vi lediganslår nu följande befattningar att sökas:

Djurskötare

med helhetsansvar för vårt smådjurshus. I arbetsuppgifterna ingår handledande av studerande i praktisk djurskötsel. Sökande bör ha lämplig examen och arbetserfarenhet inom djurbranschen. Arbetet kräver bred erfarenhet av skötsel av smådjur.

Handledare

(70% arbetstid) på skolans internat. Till arbetsuppgifterna hör handledande av studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organiserandet av fritidsverksamheten. Arbetet är huvudsakligen förlagt till kvällstid.  

Vi önskar och hoppas att du är beredd att börja arbeta så fort som möjligt.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Närmare uppgifter om samtliga befattningar ger enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044 739 7276, vardagar helst mellan kl 15-16. Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi, fyll i ditt namn och befattningen du söker i ämnesfältet. Ansökningstiden utgår den 25.1.2019 kl. 15.00.

Mera info om Brusaby på www.axxell.fi/brusaby


News