Back

Axxell söker ellärare till Pargas

Axxell söker ellärare till Pargas

Axxell söker ellärare till Pargas

Axxell söker ellärare till Pargas

På Vapparvägen i Pargas ordnar Axxell yrkesutbildning för både ungdomar som vuxna. Här utbildar vi framtidens yrkesproffs inom fyra attraktiva branscher och satsar i vår verksamhet på att beakta näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i regionen. Enhetens mångsidighet innebär en intressant och varierande arbetsmiljö. Mera info om Axxell Pargas hittar du på www.axxell.fi/pargas. Sammantaget har enheten ca 350 studerande och 30 anställda.

För grundexamen inom el- och automationsbranschen söker vi en  

Lärare inom el- och automationsbranschen

Arbetsställe: Pargas  

Omfattning: 80 %. Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Undervisningsspråket är svenska. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h.

Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet inleds 1.8.2020 och är tillsvidare. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Harry Åkerfelt,  tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi  

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ellärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver  

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex., ingenjör YH
  • Betyg över lärarbehörighet  
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

News