Back

Axxell söker enhetschef för enheten Teknik, IT och sjöfart

Axxell söker enhetschef för enheten Teknik, IT och sjöfart

Axxell söker enhetschef för enheten Teknik, IT och sjöfart

Axxell söker enhetschef för enheten Teknik, IT och sjöfart

Till vår enhet Teknik, IT och sjöfart söker vi en enhetschef. Denna enhet är ny och verksamheten i den inleds 1.8.2019. Den blir den största av våra sex enheter. I enheten finns nio olika grundexamina samt några yrkesexamina. Utbildningarna finns i Karis, Pargas samt sjöfarten i Åbo och de sker såväl på svenska som på finska. Lärarna är ca 25 till antalet och studerande närmare 400 personer.

Enhetschef

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högre högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärar- och rektorsbehörighet. Lön 5000€.

Arbetet är tillsvidare och inleds senast 1.8.2019, gärna tidigare. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson tfn 044 739 7345 och e-post lena. johansson@axxell.fi (på semester 23-26.4.2019).

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 26 april 2019 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv enhetschef och ditt för- och efternamn i meddelandefältet.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet, högre högskolexamen
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)
  4. Intyg över rektorsbehörighet

När denna nya enhet bildas kommer också andra i förmansposition att rekryteras.  Vi talar då främst om utbildningsledare. Är du intresserad av också ett dylikt uppdrag om du inte får enhetschefsuppdraget? För det uppdraget utgår lärarlön med ett förmanstillägg och för det uppdraget gäller enbart behörighetskraven

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

News