Back

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell söker examenshandledare till Karis

Axxell har  fr.o.m. 1.8.2017 ett handledningssystem med examenshandledare på heltid. Det finns åtta befattningar som examenshandledare i Axxell – fyra i Raseborg, en i Brusaby, en i Pargas, en i Åbo och en i Esbo.

En av befattningarna i Karis är nu ledig att söka. I Karis finns ca 500 studerande inom grundexamensutbildningarna.

Examenshandledare

En examenshandledare handleder alla grundexamensstuderande, såväl unga som vuxna. Handledningen bygger på grupphandledning. Den nu aktuella befattningen kommer att främst att vara inom enheten Handel och turism där merkonomer och reseexperter/receptionister utbildas.

Befattningsbeskrivningen för examenshandledare ser ut såhär:

 • ansvarar för att den personliga utvecklingsplanen för kunnandet görs för alla studerande (PUK)
 • ansvarar för att studerande i behov av särskilt stöd inom ramen för PUK får en plan för hur behoven skall bemötas
 • utvecklar trivsel, trygghet och delaktighet på enheten samt förebygger avbrott, frånvaro mm. (förebyggande studerandevård)
 • utvecklar studerandes möjligheter att var delaktiga i undervisningen och studiemiljön  (studerandekårer mm.)
 • marknadsför och vägleder till yrkesutbildningen
 • fungerar som kontaktlänk mellan hem och skola
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Att verka i arbetslivet
 • undervisar och handleder i GEM-ämnet Färdigheter i studie- och karriärplanering
 • utför övriga av rektor eller VD ålagda uppgifter

Därtill kan komma uppgifter specifika för någon enskild examenshandledare.

Examenshandledarna fungerar som ett mångprofessionellt team med regelbundna sammankomster. Alla behöver inte vara kunniga på allt utan gruppen kan komplettera varandra.

Behörighetskrav för examenshandledare är

lärare
socionom
samhållspedagog eller
pedgogiemagister (ej administration).

För lärare gäller kraven enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998).  Detta innebär lämplig högskolexamen, 3 års-arbetserfarenhet i branschen samt yrkes- eller GEM-lärarbehörighet

Examensmästare och/eller verifierat handledningskunnande eller kunnande inom specialpedagogik räknas som merit.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på 1500 h.

Tjänstgöringen påbörjas 1.8.2019 och gäller tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi (på semester 23-26.4.2019)

Vi ser fram emot din ansökan senast fredagen den 26 april 2019 kl.15.00. Sänd ansökan elektroniskt till hr@axxell.fi – skriv examenshandledare och ditt namn i fältet för ämne (modell examenshandledare Kajsa Anka).

Till din ansökan vill vi att du fogar svar också på följande frågor:

 • På vilket sätt skulle du jobba för att göra dina/hålla dina studerande motiverade att studera?
 • På vilket sätt skulle du uppmuntra dina kolleger lärarna att tänka mera studiehandledning och mera förebyggande studerandevård?
 • Vilka kompetenser behöver du/önskar du fördjupa dig i för att kunna göra ett bra jobb?

 


News