Back

Axxell söker flera handledare till Åboland och Raseborg

Axxell söker flera handledare till Åboland och Raseborg

Axxell söker flera handledare till Åboland och Raseborg

Axxell söker flera handledare till Åboland och Raseborg

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.   

I Axxell satsar vi mycket på specialundervisning och specialpedagogik. Vi har fyra lärare med specialpedagogiskt kunnade (jmf speciallärare i grundläggande utbildningen) och många handledare (jmf skolgångsbiträden/assistenter) och nu vill vi ytterligare utöka våra team med flera lärare med specialpedagogiskt kunnande och handledare. 

Vi söker nu till olika branscher och olika orter 

Handledare (7 st)

Åboland 

Befattning 1,  arbetsställe Kimitoön, Brusaby och verksamhet inom naturbruk 
Befattning 2,  arbetsställe Pargas och verksamhet inom främst de tekniska branscherna  

Raseborg 

Befattning 3, arbetsställe Karis och verksamhet inom tekniska branscherna, främst metall 
Befattning 4, arbetsställe Karis och verksamhet inom tekniska branscherna, främst VVS 
Befattning 5, arbetsställe Karis och verksamhet främst inom IT 
Befattning 6, arbetsställe Karis och verksamhet främst inom handelsbranschen  
Befattning 7, arbetsställe Karis och verksamhet främst inom de gemensamma examensdelarna  

Omfattningen är minst 80 %, vi kan avtala om specifika extra uppgifter som gör det möjligt att komma till 100%. 

I uppgiften ingår arbete med främst ungdomar men ibland också flerformsstuderande. Merparten av undervisningen sker på svenska men vi har också finska grupper och finska studerande så kan du verka på båda språken är det en fördel.    

I Axxell har vi formuerat följande behörighetskrav för handledarbefattningar:

  • Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet 
  • Grundexamen inom den aktuella branschen 

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.  

Arbetet för samtliga befattningar inleds 1.8.2021 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).  

Närmare information ger: 

Befattning 1: enhetchef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276, tomas.bjorkroth@axxell.fi  
Befattning 2: enhetchef Belinda Rehn, tfn 044-739 7803, belinda.rehn@axxell.fi 

Raseborg 
Befattning 3, 4 och 5: enhetschef Harry Åkerfelf, tfn 044-739 7635, harry.akerfelt@axxell.fi 
Befattning 6: enhetschef Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241, linda.glasberg-lindholm@axxell.fi
Befattning 7: utbildningsledare Lotta Almark, tfn 044-739 7625, lotta.almark@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.3.2021. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv handledare, befattningens/befattningarnas nummer  och ditt namn meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Uppge gärna också en referens i din ansökan. 

 


News