Back

Axxell söker floristlärare till Esbo

Axxell söker floristlärare till Esbo

Axxell söker floristlärare till Esbo

Axxell söker floristlärare till Esbo

Vid Axxell/Överby i Esbo utbildas trädgårdsmästare samt artesaner. 2022 inleds en ny floristutbildning och nu söker vi dig som vill vara med från början och utveckla utbildningen samt fungera som floristlärare för kommande florister.

Inom ramen för Yrkesexamen inom trädgårdsbranschen, kompetensområdet för floristik söker vi en

Floristlärare

Arbetsställe: Esbo

Omfattning: minst 80 procent

Undervisningsspråket är svenska, men undervisning på finska kan även komma i fråga, vilket innebär att kunskaper i finska även behövs.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig examen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet inleds 21.3.2022 och är tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Heidi Wirtanen, tfn 044-739 7658 eller e-post heidi.wirtanen@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast tisdagen den 18.1.2022 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv floristlärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. betyg över yrkesmässig behörighet ex. Floristmästare
  2. intyg över arbetserfarenhet, 3 år i branschen
  3. betyg över lärarbehörighet

News