Back

Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell söker frisörlärare till Karis

Axxell i Karis erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region.

Inom ramen för grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen söker vi en

Lärare

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Anställningen är en deltidsbefattning på 80%. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Arbetet inleds 1.8.2019 och är tillsvidare.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 12.04.2019 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi Skriv frisörlärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfältet. (modell: lärare Kalle Kaviar)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • betyg över lärarbehörighet
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News