Back

Axxell söker handledare till bilbranschen

Axxell söker handledare till bilbranschen

Axxell söker handledare till bilbranschen

Axxell söker handledare till bilbranschen

Axxells enhet Teknik, IT och sjöfart har verksamhet i Karis, Pargas och Åbo. Vi har en stor bredd av utbildningar, bli en del av vårt kunniga gäng! Inom ramen för grundexamen inom bilbranschen söker vi nu till Karis

Handledare till fordonsmekanikerutbildningen

Arbetsställe är Karis och omfattningen minst 80%.

Anställningen inleds så fort som möjligt och fortgår fram till 1.6.2022. Handledaren kan stöda enskilda studerande i den praktiska undervisningen.

Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). För befattningen krävs lämplig yrkesmässig behörighet på minst grundexamensnivå och yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning (ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet).

Mera information ger enhetschef Harry Åkerfelt tfn 044-739 7635 eller harry.akerfelt@axxell.fi.

Ansökan jämte CV skickas till hr@axxell.fi. Skriv Handledare Karis samt ditt namn i meddelandets ämnesrad. Sök senast onsdagen 6.10 kl. 12.00.


News