Back

Axxell söker handledare till Brusaby

Axxell söker handledare till Brusaby

Axxell söker handledare till Brusaby

Axxell söker handledare till Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet för ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga studier.

Inom ramen för grundexamen inom skogsbranschen och grundexamen inom lantbruksbranschen söker vi en

Handledare, deltid (50%)

att arbeta på Axxells naturbruksenhet i Brusaby på Kimitoön. Anställningen är tidsbunden under tiden 1.8.2019-31.7.2020.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är praktisk handledning av studerande i den praktiska undervisningen främst inom skogs- och lantbruk. Handledaren planerar och samarbetar med läraren som ansvarar för undervisningen.

Behörighetskrav är yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet samt lämplig yrkesmässig behörighet på minst grundexamensnivå. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Maria Kulmala, tfn 044-739 7270, maria.kulmala@axxell.fi.

Din ansökan vill vi ha senast fredagen 7.6.2019 kl. 15:00. Sänd din ansökan jämte CV per e-post till hr@axxell.fi. Märk meddelandet med Handledare, Brusaby och ditt för- och efternamn.


News