Back

Axxell söker handledare till internatet i Ekenäs

Axxell söker handledare till internatet i Ekenäs

Axxell söker handledare till internatet i Ekenäs

Axxell söker handledare till internatet i Ekenäs

Axxell har ett internat på Fågelsången 1 i Ekenäs. Internatet har 65 platser och inkvarteringen sker i dubbelrum.

Till internatet i Ekenäs söker vi nu en

Handledare (internat)

Till arbetsuppgifterna hör handledande av studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organiserandet av fritidsverksamheten. Internatet är beläget i Ekenäs och arbetstiden är måndag till torsdag kl. 16.30-21.30, 20h/v.   

Arbetet inleds 12.8.2019.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Förfrågningar riktas till enhetschef Beatrice Westerlund, e-post beatrice.westerlund@axxell.fi, tfn 044-739 7445. Ansökan jämte CV skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast fredagen 07.06.2019 kl. 15:00. Märk meddelandet ”Handledare, internat/Karis”.


News