Back

Axxell söker handledare till Pargas

Axxell söker handledare till Pargas

Axxell söker handledare till Pargas

Axxell söker handledare till Pargas

Axxell i Pargas erbjuder utbildning för unga, vuxna, företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Till vårt team söker vi nu en vikarierande

Handledare

Axxell söker till Pargas en handledare för studerande inom olika branscher. Till handledarens huvudsakliga arbetsuppgifter hör att tillsammans med läraren handleda, hjälpa och stöda  studerande, enskilt och/eller i grupp, i såväl den teoretiska som den praktiska undervisningen.

Anställningen inleds 7.1.2020 och fortgår till 31.5.2020. Arbetstiden är helhetsarbetstid och för befattningen krävs lämplig yrkesmässig behörighet på minst grundexamensnivå och yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet. Lön enligt kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Mera information om ger enhetschef Belinda Rehn tfn 044 739 7803 eller belinda.rehn@axxell.fi. Ansökan jämte CV skickas till hr@axxell.fi. Skriv i meddelandets ämnesfält handledare Pargas.

Ansökningstiden går ut måndagen den 9.12.2019 kl. 16.00.

 


News