Back

Axxell söker internathandledare till Ekenäs

Axxell söker internathandledare till Ekenäs

Axxell söker internathandledare till Ekenäs

Axxell söker internathandledare till Ekenäs

 Axxell har ett internat på Fågelsången 1 i Ekenäs. Internatet har 65 platser och inkvarteringen sker i dubbelrum.

Till internatet i Ekenäs söker vi nu en

Handledare (internat)

Till arbetsuppgifterna hör handledande av studerande på internatet tillsammans med internatansvariga och organiserandet av fritidsverksamheten. Internatet är beläget i Ekenäs och arbetstiden är måndag till torsdag kl. 16.00-20.30, 18 h/v.

Arbetet inleds 10.8.2020 och är tillsvidare.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Förfrågningar riktas till enhetschef Belinda Rehn, e-post belinda.rehn@axxell.fi, tfn 044-739 7803. Ansökan jämte CV skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast fredagen 17.4.2020. Märk meddelandet ”Handledare, internat/Ekenäs”.


News