Back

Axxell söker IT-planerare

Axxell söker IT-planerare

Axxell söker IT-planerare

Axxell söker IT-planerare

Axxell är den största yrkesutbildaren på svenska i Finland. Vi har ca. 2500 studerande, både unga och vuxna på 9 olika orter och en personalstyrka på ca. 270 personer. Vi ordnar utbildning både på svenska och finska och i vårt utbildningsutbud ingår grundexamina, yrkes- och specialyrkesexamina, korta kurser samt invandrarutbildning.

Till Axxells centraladministration i Raseborg söker vi en

IT-planerare

Vi söker en flexibel, noggrann och engagerad person, som kan arbeta både självständigt och i team, gärna med några års erfarenhet av arbete inom IT-branschen. I dina arbetsuppgifter ingår i huvudsak områden så som datanät, brandmurar, servers, programmering, datasäkerhet och databaser. Du jobbar ofta med programmeringsuppdrag av olika slag, och förstår vikten av helhetsarkitektur och integration. Du deltar även i organisationens helpdeskarbete och stöder användare i olika problemsituationer.

Placeringsorten är Ekenäs men arbetsområdet är hela organisationen. Du förväntas ha lämplig högskoleexamen.

Du bör kunna kommunicera på både svenska och finska.

Befattningen är på heltid och tillsvidare, anställningen inleds enligt överenskommelse. Till befattningen hör en prövotid på sex (6) månader. Lön enligt avtal.

Närmare upplysningar om befattningen ger IT-chef Christian Emas, christian.emas@axxell.fi eller tfn 044-739 7391.

Ansökan jämte CV och eventuellt löneanspråk skickas till adressen hr@axxell.fi och bör vara oss tillhanda senast 26.10.2018 kl. 16.00. Skriv i ämnesfältet IT-planerare och ditt namn.


News