Back

Axxell söker lärare för Hux-utbildningen till Pargas

Axxell söker lärare för Hux-utbildningen till Pargas

Axxell söker lärare för Hux-utbildningen till Pargas

Axxell söker lärare för Hux-utbildningen till Pargas

I Pargas möts flera enheter och branscher i samma inlärningsmiljö. Här studerar såväl ungdomar som vuxna och en del av de studerande bor på vårt internat.

En ny utbildning, utbildning som handleder för examensutbildning, inleds i augusti 2022. Utbildningen är ny såväl på nationell nivå som för oss på Axxell. Inom Axxell förvekligas utbildningen på flera orter här rekryterar vi till Pargas.

Målen för Hux är att ge den studerande färdigheter att söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, att förtydliga den studerandes planer som gäller fortsatta studier och hens önskemål och målsättningar som berör arbetslivet och att stärka den studerandes förutsättningar att avlägga yrkesinriktad examen. Läs mera om utbildningen här:

Hux - Utbildning som handleder för examensutbildning - Axxell
Utbildning som handleder för examensutbildning - eGrunder (opintopolku.fi)

Vi söker nu

Lärare för Hux-utbildningen

Arbetsställe: Pargas

Omfattning: minst 80 %

Undervisningsspråket är svenska

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Det här innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet för lärare i yrkesämnen och högre högskolexamen samt lärarbehörighet för lärare i de gemensamma examensdelarna.

Arbetet inleds 1.8.2022 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas. Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 23.5.2022 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Hux-lärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  2. betyg över lärarbehörighet
  3. intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen) (gäller ej lärare i de gemensamma examensdelarna)

News