Back

Axxell söker lärare i ekonomiska ämnen

Axxell söker lärare i ekonomiska ämnen

Axxell söker lärare i ekonomiska ämnen

Axxell söker lärare i ekonomiska ämnen

I Karis finns Axxells största enhet med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Axxell i Karis erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och vi erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region 

Inom ramen för grundexamen inom affärsverksamhet söker vi en  

Lärare i ekonomiska ämnen 

Arbetsställe; Karis, men eventuellt även med uppgifter på andra Axxell-enheter då främst i Åbo   

Undervisningsspråket är svenska och finska. Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.  

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet inleds 1.8.2020 och är tillsvidare. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241 och epost linda.glasberg-lindholm@axxell.fi. 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4.2020 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Lärare i ekonomiska ämnen och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH  
  • Betyg över lärarbehörighet 
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen) 

News