Back

Axxell söker lärare i företagsamhet

Axxell söker lärare i företagsamhet

Axxell söker lärare i företagsamhet

Axxell söker lärare i företagsamhet

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. I Karis erbjuder Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och undervisningsspråket såväl svenska som finska. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. 

Inom ramen för grundexamen inom affärsverksamhet söker vi en  

Lärare i företagsamhet  

Arbetsställe: Karis men med uppgifter också på andra Axxell-enheter. 

Omfattning är minst 80%. Undervisningsspråket är svenska och finska. Den främsta uppgiften för denna lärare är att skapa ett i första hand intern företagsresurscenter som ger service i ämnet företagsamhet till alla vår övriga utbildningar. I andra hand görs detta företagsresurscenter till något som också ger service åt externa kunder, t.ex. före detta studerande. Detta innebär att skapa material och undervisa i bl.a. följande delområden och examensdelar: 

Har den sökande beredskap att undervisa också i ämnen som Att verka i samhället och som medborgare och Att verka i arbetslivet så ses det som en fördel. 
 
Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.  

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h. 

Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet inleds 1.8.2020 och avslutas 31.7.2022. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Linda Glasberg-Lindholm, tfn 044-739 7241 eller per epost linda.glasberg-lindholm@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4.2020 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv Lärare i företagsamhet och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH  
  • Betyg över lärarbehörighet 
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen) 

News