Back

Axxell söker lärare i matematik

Axxell söker lärare i matematik

Axxell söker lärare i matematik

Axxell söker lärare i matematik

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska.  Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen skall också ha de gemensamma examensdelarna ss. modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team. GEM-teamet servar alla enheter och erbjuder undervisning både som närstudier och distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärarna är stationerade i såväl Karis som i Pargas. I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande.  

Inom ramen för de gemensamma examensdelarna söker vi en  

Lärare i matematik  

Arbetsställe: Karis men med undervisning också på andra Axxell-enheter. 

Omfattningen är minst 80%. Undervisningsspråk är såväl svenska som finska. I uppgiften ingår undervisning i två av de delområden/ämnen som ingår i examensdelen Kunnande i matematik och naturvetenskap. Något annat delområde/ämne kan också bli aktuellt t.ex. Främjande av hållbar utveckling.

Vi önskar att den sökande arbetar för att öka vi-känslan bland de studerande i Axxell och göra dem delaktiga genom att bl.a. handleda studerandekåren. Erfarenhet av undervisning och handledning av studerande med särskilda behov ses som en fördel.  

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h.  

Arbetet inleds enligt överenskommelse eller senast 1.8.2022 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).  

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Lotta Almark, tfn 044-739 7625 och e-post lotta.almark@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.1.2022. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Lärare matematik och ditt namn i meddelandefältet. 

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över ämnesmässig behörighet  
  • Betyg över lärarbehörighet

News