Back

Axxell söker lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell söker lärare i matematik, fysik och kemi

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sex olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar arbetslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska. Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen skall också ha de gemensamma examensdelarna ss. modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team. GEM-teamet servar alla enheter och erbjuder undervisning både som närstudier och distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärarna är stationerade i såväl Karis som i Pargas. I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande.

Inom ramen för de gemensamma examensdelarna söker vi en

Lärare i matematik, fysik och kemi

Arbetsställe; Karis men med undervisning också på andra Axxell-enheter.

Omfattningen är minst 80%. Undervisningsspråk är såväl svenska som finska.

I uppgiften ingår undervisning i två av de delområden/ämnen som ingår i examensdelen Kunnande i matematik och naturvetenskap. Något annat delområde/ämne kan också bli aktuellt t.ex. Främjande av hållbar utveckling

Vi önskar att den sökande arbetar för att öka vi-känslan bland de studerande i Axxell och göra dem delaktiga genom att bl.a. handleda studerandekåren. Erfarenhet av undervisning och handledning av studerande med särskilda behov ses som en fördel.

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h.

Arbetet är ett vikariat för tiden 1.8.2023 – 31.7.2024. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 och e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv Lärare matematik och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över ämnesmässig behörighet
  • Betyg över lärarbehörighet

News