Back

Axxell söker lärare inom det sociala området till Karis

Axxell söker lärare inom det sociala området till Karis

Axxell söker lärare inom det sociala området till Karis

Axxell söker lärare inom det sociala området till Karis

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska. Karis är Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Här möts många branscher och kulturer och vi har studerande i alla åldrar.

Lärare inom det sociala området

Vi söker nu en lärare till vårt team i Karis för ett tidsbundet avtal inom det sociala området för att undervisa bl.a. servicesystemet, lagar och förfaringssätt, mental-och missbrukarvård och fokus på det förebyggande arbetet. Dessa utbildningsområden förverkligas i flerform eller som e-utbildning. Vi önskar att du har utbildning inom det sociala området, pol.mag. med inriktning på socialt arbete dvs socialarbetare.

Arbetsställe: Karis och på distans. Undervisningsspråket är svenska

Omfattning: minst 80 procent

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär minst lämplig högskolexamen, fem års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.

Arbetet inleds 1.8.2022 och är för tiden 1.8.2022 - 31.7.2023  Prövotid på 6 månader tillämpas. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 och epost beatrice.westerlund@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 22.5.2022. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi Skriv ”lärare inom det sociala området” och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet, pol.mag. med inriktning på socialt arbete dvs socialarbetare
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (5år i branschen)

News