Back

Axxell söker lärare inom djurskötarutbildningen till Brusaby

Axxell söker lärare inom djurskötarutbildningen till Brusaby

Axxell söker lärare inom djurskötarutbildningen till Brusaby

Axxell söker lärare inom djurskötarutbildningen till Brusaby

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. I Brusaby erbjuder 17 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. Vår undervisningsmiljö består av bl a stall, djurhus, klinik och verkstäder på campusområdet samt skoljordbruken i Norrgård och Strömma. 

Inom ramen för Yrkesexamen för Djurskötare med inriktning Djurskötare på klinik söker vi en  

Lärare, djurskötare på klinik

Arbetsställe i Brusaby på Kimitoön. 

Anställningens omfattning är minst 50%. Undervisningsspråket är svenska och finska. 

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen (veterinär), minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. 

Arbetet inleds den 1.8.2021 och är för tiden 1.8.2021-31.7.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 eller tomas.bjorkroth@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast onsdagen den 31.3.2021 kl. 16.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare djur och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH  
  • betyg över lärarbehörighet 
  • intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen) 

 


News