Back

Axxell söker lärare inom el och elektronik till Karis

Axxell söker lärare inom el och elektronik till Karis

Axxell söker lärare inom el och elektronik till Karis

Axxell söker lärare inom el och elektronik till Karis

Axxell, Teknik och hantverk utbildar som namnet säger inom teknik (branscherna bygg, VVS, trä och metall) och hantverk och konstindustri samt inom fastighetsskötsel och hemvård.  Teknikutbildningarna sker i Karis medan Hantverk, fastighetsskötsel och hemvård huserar på Fågelsången 1 i Ekenäs. På enheten finns såväl ungdomsutbildning som vuxenutbildning.

Följande befattning finns lediganslagen inom Teknik och hantverk:

Timlärare i huvudsyssla, bilelektronik, el och elektronik

Befattningen tillsätts för tiden 1.8.2015-31.7.2016. Behörighetskrav för befattningarna enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Behörig är en person som har minst högskoleexamen som är lämplig för undervisningsuppgiften, lärarbehörighet och tre års praktisk arbetserfarenhet.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Placeringsort är Raseborg. Det räknas som merit om du är examensmästare. Kunnande i miljöfrågor, företagsamhet, arbetslivskunnande, kännedom om olika kulturer räknas också som merit.  För nyanställda tillämpas en prövotid på 4 månader.

Ansökningstiden utgår onsdagen den 8.5.2015 kl. 16.00. Mera information om befattningarna ger enhetschef Krister Stenroos, tfn 044-739 7421. Skicka din ansökan per e-post till krister.stenroos@axxell.fi eller per post till Axxell, Teknik och hantverk, Bangatan 75 10300 Karis, märk kuvertet ”lärare”.


News