Back

Axxell söker lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell söker lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska.

Karis är Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Här möts många branscher och kulturer och vi har studerande i olika åldrar.

Vi söker tre lärare för tillsvidareanställning inom pedagogisk verksamhet och handledning för att undervisa våra barnledare, ungdomsledare och skolgångshandledare. Vi förverkligar utbildningarna som närundervisning, flerform och e-utbildning. Vi önskar att du har erfarenhet av att jobba med barn och/eller unga i olika åldrar och har en lämplig utbildning inom det sociala eller pedagogiska området, exempelvis socionom, samhällspedagog eller pedagogie kandidat.

Inom ramen för grund- och yrkesexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning söker vi

Lärare, pedagogisk verksamhet och handledning

Arbetsställe; Karis

Omfattning; minst 80 procent

Undervisningsspråket är svenska. Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet inleds 1.8.2023 och är tillsvidare, prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller epost beatrice.westerlund@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen den 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv ”Lärare inom pedagogisk verksamhet och handledning” och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet, ex. socionom YH, samhällspedagog YH eller pedagogie kandidat.
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News