Back

Axxell söker lärare inom skogsbranschen

Axxell söker lärare inom skogsbranschen

Axxell söker lärare inom skogsbranschen

Axxell söker lärare inom skogsbranschen

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet åt ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar drygt 400 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer.

Inom ramen för Grundexamen inom skogsbranschen lediganslår vi nu en befattning som

Lärare inom skogsbranschen

(minst 80%) att sökas vi vår naturbruksenhet i Brusaby.

Arbetet inleds så fort som möjligt och fortgår tillsvidare.

Sökande bör ha lämplig examen inom skogsbranschen och minst tre års arbetserfarenhet. Vi uppskattar ett brett kunnande och kontaktnät inom skogsbranschen. Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tel 044 739 7276 eller epost tomas.bjorkroth@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 28.8.2020 kl 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi.


News