Back

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till enheten Handel och turism

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till enheten Handel och turism

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till enheten Handel och turism

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till enheten Handel och turism

Till vår enhet Handel och turism söker vi en lärare med enhetschefsuppdrag. Denna enhet är ny och verksamheten inleds 1.8.2019. I enheten finns två olika grundexamina samt fem yrkesexamina. Utbildningarna finns i Karis och i Åbo och de sker såväl på svenska som på finska. Lärarna är ca 12 till antalet och studerande drygt 150 personer.

Lärare med enhetschefsuppdrag

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter samt ett enhetschefstillägg på 300 euro.

Arbetet och inleds senast 1.8.2019, gärna tidigare. Prövotid på 4 månader tillämpas. Befattningen som lärare tillsätts tillsvidare. Uppdraget som enhetschef är en form av förtroendeuppdrag och gäller för tiden 1.8.2019 – 31.7.2022.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044 739 7345 (på semester 23-26.4.2019).

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 26 april 2019 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi . Skriv lärare/enhetschef och ditt för- och efternamn i meddelandefältet. (modell: lärare/enhetschef Kalle Kaviar)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. tradenom YH, restonom YH
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)

News