Back

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till trädgårds- och hantverksenheten i Esbo

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till trädgårds- och hantverksenheten i Esbo

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till trädgårds- och hantverksenheten i Esbo

Axxell söker lärare med enhetschefsuppdrag till trädgårds- och hantverksenheten i Esbo

Axxells enhet Trädgård och hantverk, allmänt kallad Överby, finns i Esbo invid ring III och i nära anslutning till Margaretebergsparken. På enheten utbildas trädgårdsmästare, artesaner och  måttbeställningssömmerskor, just nu är de studerande ca 160. I personalen finns ca. 10 lärare och nästan lika många personer i övriga personalgrupper, detta lite beroende på säsong. Skolan har egna växthus där främst blommor odlas.

Till vår enhet trädgårds- och hantverksenhet söker vi en

Lärare med enhetschefsuppdrag

Arbetsställe: Esbo

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen inom naturbruk, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Rektorsbehörighet räknas som merit.

Axxells arbetsspråk är svenska men kunskaper i finska är viktiga.

Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. Till den kollektivavtalsenliga lönen kommer ett ansvarstillägg för enhetschefskapet.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet är tillsvidare och inleds enligt överenskommelse. Enhetschefsuppdraget är tidsbundet fram till 31.7.2022 med möjlig förlängning.

För närmare information om befattningen ger prorektor Lillemor Norrena, tfn 044 739 7356 eller e-post lillemor.norrena@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast måndagen den 21 september 2020 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv enhetschef Överby och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

 1. Betyg över yrkesmässig behörighet, lämplig högskolexamen
 2. Betyg över lärarbehörighet
 3. Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen)
 

I Axxells instruktion finns befattningsbeskrivningar för enhetschef och utbildningsledare inskriven och de är följande:

Enhetschef

Enhetschefen leder, utvecklar och övervakar enhetens verksamhet i enlighet med läroanstaltens strategi.

 

Enhetschefen ansvarar för

 • enhetens ekonomi
 • upprätthållande av kontakter till närsamhället, arbetslivet och lokala myndigheter
 • för innehållet i utbildningen samt dess utveckling
 • för examination
 • hur studerandevården, handledning och vägledning, studerandeservice och att studerandekårsverksamhet organiseras på enheten
 • verkställigheten av ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö inom enheten
 • skötsel och underhåll av fastigheter i samråd med fastighetsförvaltningen
 • att marknadsföringsmaterialet gällande utbildningarna har aktuellt innehåll
 • att skapa förutsättningar att ge studerande undervisning enligt Personlig utvecklingsplan för kunnande, PUK.

Enhetschefen besluter om

 • fördelning av undervisning och övriga arbetsuppgifter bland enhetens lärare
 • fördelning av arbetsuppgifter bland enhetens övriga personal
 • antagningen av studerande
 • anställandet av timlärare, på förslag av utbildningsledare och efter att ha hört HR-chefen
 • anställandet av, efter att ha hört HR-chefen, all övrig personal inom förvaltning och stödfunktioner på enheten
 • disciplinära ärenden inom ramen för sina befogenheter och enligt disciplinplan

Enhetschefen kan också få övriga av rektor ålagda uppgifter.

Enhetschefen kan delta i samtliga möten inom enheten.


News