Back

Axxell söker lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell söker lärare med specialpedagogiskt kunnande

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sex olika enheter. Undervisningsspråket är såväl svenska som finska. I Axxell satsar vi mycket på specialundervisning och specialpedagogik. Vi har fem lärare med specialpedagogiskt kunnande (jmf speciallärare i grundläggande utbildningen) och många handledare (jmf skolgångsbiträden/assistenter), Nu vill vi ytterligare utöka våra team med en lärare med specialpedagogiskt kunnande. Undervisningen sker på svenska men vi har också finska grupper och finska studerande så kan du verka på båda språken är det en fördel. Våra studerande är såväl ungdomar som vuxna.

I Axxell ser vi att den viktigaste uppgiften för en lärare med specialpedagogiskt kunnande är att handleda undervisningspersonalen i specialpedagogiska frågor. Denna lärare tar aktivt del i samplanering och hen verkar ofta som kompanjonlärare. På individuell nivå är Du med och utformar planer för handledning och stöd och särskilt stöd samt följer upp dem. Du har i princip inte egen undervisning utan samarbetar med annan pedagogisk personal.

Till vår enhet Handel, turism och sjöfart söker vi

Lärare med specialpedagogiskt kunnande

Arbetsställe: Karis, men också andra Axxell-enheter och orter kan också bli aktuella

Omfattning: 100%

Undervisningsspråket är svenska. Kan du undervisa på finska räknas det som en merit.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen

Arbetet inleds 1.8.2023 och är tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare specialpedagogik och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan ska du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Du behöver uppvisa

  • betyg över behörighet för lärare i yrkesinriktade eller gemensamma examensdelar
  • betyg över speciallärar- eller specialyrkeslärarbehörighet

News