Back

Axxell söker lärare med utbildningsledaruppgifter till GEM-teamet

Axxell söker lärare med utbildningsledaruppgifter till GEM-teamet

Axxell söker lärare med utbildningsledaruppgifter till GEM-teamet

Axxell söker lärare med utbildningsledaruppgifter till GEM-teamet

Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt arbetslivet. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska. 

Alla studerande, såväl ungdomar som vuxna som studerar för en grundexamen skall också ha de gemensamma examensdelarna ss. modersmål, matematik osv. Lärarna i dessa ämnen bildar ett GEM-team. GEM-teamet servar alla enheter och erbjuder undervisning både på finska och svenska och som närstudier och på distans i nära samarbete med lärarna för yrkesstudierna. GEM-lärare finns i såväl Karis som i Pargas. Att leda GEM-teamet innebär främst att koordinera verksamheten så att rätt lärare är på rätt plats vid rätt tidpunkt. Därutöver kommer uppföljnings- och utvecklingsuppgifter. Hur GEM förverkligas i Axxell finns nedskrivet i vår sk. GEM-plan.

I Karis finns Axxells största verksamhetsställe med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande.

Som arbetsplats erbjuder Axxell en dynamisk miljö där många branscher smälter samman. Vi har en välutvecklad IT-funktion som erbjuder alla anställda god IT-utrustning och service. Vi har en må bra verksamhet och vi erbjuder en del personalförmåner. Vår rätt nya strategi berättar för dig vad Axxell står och verkar för. 

Till GEM-teamet söker vi nu en

Lärare med utbildningsledaruppgifter

Grunden för den här uppgiften är en lärarbefattning. Uppgiften som utbildningsledare kommer därtill.

Arbetsställe: Karis men med förmansuppdrag också på andra Axxell-enheter.

Lärarbefattningen är till sin omfattning minst 80%. Utbildningsledarskapet utgör ca 50% och den resterande delen är utvecklings- och projektuppdrag samt att vid behov fungera som korttidsvikarie för GEM-lärare. Arbets- och undervisningsspråk är såväl svenska som finska.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). För denna befattning krävs ämneslärarbehörighet i något av de delområden som ingår i en grundexamen eller yrkeslärarbehörighet. Erfarenhet av undervisning och handledning av studerande med särskilda behov ses som en fördel, det gör likaså ledarskapserfarenhet.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 1200 h.

Prövotid på 6 månader tillämpas.

Arbetet inleds enligt överenskommelse, gärna så fort som möjligt. Befattningen lärare är tillsvidare medan uppdraget som utbildningsledare (och andra förmansuppgifter i Axxell) är periodiserade och innevarande period går ut 31.7.2025.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 och e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast 31.1.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi Skriv GEM-utbildningsledare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över ämnesmässig behörighet
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet i branschen på minst 3 år (gäller enbart yrkeslärare)

News