Back

Axxell söker lärare och handledare

Axxell söker lärare och handledare

Axxell söker lärare och handledare

Axxell söker lärare och handledare

Axxell är Svenskfinlands största yrkesutbildare med ca 3000 studerande och en personalstyrka på ca 280 personer. Axxell erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher fördelat på sju olika enheter. Axxell erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region. Undervisningsspråket såväl svenska som finska. Vi har studerande i olika ålder och med olika bakgrund.

Vi söker nu lärare och handledare till våra olika branscher och på olika orter!

Karis

Lärare i yrkesämnen

Lärare i gemensamma examensdelar

Kyrkslätt

Brusaby, Kimito

Pargas

Åbo

Lärare med specialpedagogiskt kunnande

Vi söker två lärare med specialpedagogiskt kunnande, till Karis och till Åboland.

Handledare

Vi söker flera handledare, både till Åboland och till Raseborg.

Timlärare

Vi söker också timlärare för undervisning i konst, hållbar utveckling och finska som modersmål. Intresserad? Kontakta Lotta Almark, tfn 044-739 7625 eller lotta.almark@axxell.fi för mera information.


News