Back

Axxell söker lärare till Brusaby

Axxell söker lärare till Brusaby

Axxell söker lärare till Brusaby

Axxell söker lärare till Brusaby

Axxells naturbruksutbildningar är förlagda till Brusaby i Kimitoöns kommun. I Brusaby studerar ca 130 ungdomar för en grundexamen inom lantbruk, skogsbruk, häst- eller djurskötsel och ytterligare ca 350 vuxenstuderande för en grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen inom naturbruk. Brusaby har en personal på drygt 50. Brusaby gård, liksom smådjurshuset och stallet med är Brusabys klassrum. På campusområdet finns också en välutrustad smådjursklinik och skolas också assistenthundar.

Följande befattningar i Brusaby lediganslås att sökas:

1. Timlärare i huvudsyssla, lantbruk, tekniska ämnen

2. Timlärare i huvudsyssla djurskötsel

Notera att det också finns en speciallärar-befattning med undervisningsskyldighet i Raseborg och Brusaby/Kimito lediganslagen.

Befattningarna tillsätts för tiden 1.8.2015–31.7.2016. För nyanställda tillämpas en prövotid på 4 månader. Behörighetskrav för befattningarna enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Behörig är en person som har minst högskoleexamen som är lämplig för undervisningsuppgiften, lärarbehörighet och tre års praktisk arbetserfarenhet.Gällande befattning 2 är erfarenhet av klinikarbete och annat praktiskt djurskötselarbete viktig.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Det räknas som merit om du är examensmästare.

Ansökningstiden utgår onsdagen den 8.4 2015 kl. 16.00. Tilläggsuppgifter om befattningarna fås av enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044 739 7276. Skicka din ansökan per e-post till tomas.bjorkroth@axxell.fi eller per post Axxell Brusaby, Brusabyvägen 2, 25700 Kimito, märk kuvertet "lärare".


News