Back

Axxell söker lärare till djurutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till djurutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till djurutbildningen i Brusaby

Axxell söker lärare till djurutbildningen i Brusaby

Axxell erbjuder yrkesutbildning på andra stadiet för ungdomar och vuxna. I Brusaby på Kimitoön studerar 450 personer för en examen inom naturbruk- och miljöområdet. I Brusaby arbetar ca 50 personer. Skolans jordbruk, ladugård, stall, smådjurshus och verkstäder erbjuder en annorlunda undervisningsmiljö för mångsidiga studier.

Vi lediganslår nu en befattning som

Lärare, yrkesexamen i djurskötsel, djurskötare på klinik

Befattningen är på deltid med 50-70% arbetstid i Brusaby inom utbildningen yrkesexamen i djurskötsel, inriktning djurskötare på klinik. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är ansvaret för undervisning och handledning. Undervsiningen sker på på smådjurskliniken i Brusaby. Arbetet inleds 1.8.2019 och är tidsbundet fram till 31.7.2020 med en prövotid om 6 månader.

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet och när det gäller denna befattning betyder det att sökande bör ha lämplig examen inom djurbranschen, helst veterinär, och minst tre års arbetserfarenhet. Ansvar för handledning på klinik och erfarenhet av arbete på en smådjursklinik en förutsättning. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3 § Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Lön enligt Kollektivavtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Närmare uppgifter ger Maria Kulmala, tfn 044-739 7270. Ansökningar skickas per epost till hr@axxell.fi. Märk meddelandet med djurskötare på klinik och ditt för- och efternam. Ansökningstiden utgår den 7.6.2019 kl 16.


News