Back

Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Axxell söker lärare till djuskötare på klinik-utbildningen

Brusaby är Axxells naturbruksenhet på Kimitoön med ca 400 studerande och 40 anställda. Brusaby erbjuder 15 utbildningar (hel- och delexamen) inom naturbruk och miljöområdet för både ungdomar och vuxna. I vår undervisningsmiljö ingår djurhus, stall, verkstäder och smådjursklinik på campusområdet och förstås skoljordbruken i Brusaby (konventionell odling, djurgård) och Strömma (ekologisk odling). 

Inom ramen för yrkesexamen för djurskötare med inriktning djurskötare på klinik söker vi en  

Lärare till djurskötare på klinik-utbildningen

Arbetsställe i Brusaby på Kimitoön. Anställningens omfattning är 90% arbetstid. Undervisningsspråket är svenska och finska. 

Behörighetskrav för befattningen enligt Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Detta innebär lämplig högskoleexamen, lärarbehörighet och minst tre års arbetserfarenhet i branschen. Behörig kan även vara en person som har lämplig specialyrkesexamen, lärarbehörighet och minst 5 års arbetserfarenhet.

Anställningen är tills vidare från den 1.8.2022. Prövotid på 6 månader tillämpas. Lön enligt Avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. 

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). 

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Tomas Björkroth, tfn 044-739 7276 och epost tomas.bjorkroth@axxell.fi 

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan så fort som möjligt. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv lärare djur och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver 

  • Betyg över yrkesmässig behörighet 
  • Betyg över lärarbehörighet 
  • Intyg över arbetserfarenhet (3 år i branschen) 

News