Back

Axxell söker lärare till frisörutbildningen i Karis

Axxell söker lärare till frisörutbildningen i Karis

Axxell söker lärare till frisörutbildningen i Karis

Axxell söker lärare till frisörutbildningen i Karis

I Karis finns Axxells största enhet med en personalstyrka på ca 85 personer och ca. 1000 studerande. Axxell i Karis erbjuder yrkesutbildning i många olika branscher inom handel, service, teknik, hantverk och IT. I Karis studerar både unga och vuxna och vi erbjuder också utbildning åt företag och samfund. Vi beaktar näringslivets behov och bedriver sådan verksamhet som gagnar utvecklingen i vår region

Inom ramen för grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen söker vi en  

Lärare till frisörutbildningen

Omfattning: minst 50 %

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet.  

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen. Befattningen har en årsarbetstid på minst 750 h.

Prövotid på 6 månader tillämpas.  

Arbetet inleds 1.8.2020 och är tillsvidare. Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta enhetschef Beatrice Westerlund, tfn 044-739 7445 eller beatrice.westerlind@axxell.fi.

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 17.4.2020 kl. 15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi.  Skriv friöslärare och ditt efternamn och förnamn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • Betyg över yrkesmässig behörighet ex. estenom YH  
  • Betyg över lärarbehörighet
  • Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen) 

News