Back

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Karis

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Karis

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Karis

Axxell söker lärare till Hux-utbildningen i Karis

I Karis möts flera enheter och branscher i samma inlärningsmiljö. Här studerar såväl ungdomar som vuxna och en del av de studerande bor på vårt internat.

En rätt ny utbildning, utbildning som handleder för examensutbildning - Hux, inleddes i augusti 2022 och går nu in på sitt andra år. Axxell har också Hux-utbildning i Pargas. Målen för Hux är att ge den studerande färdigheter att söka till gymnasieutbildning eller yrkesinriktad examensutbildning, att förtydliga den studerandes planer som gäller fortsatta studier och hens önskemål och målsättningar som berör arbetslivet och att stärka den studerandes förutsättningar att avlägga yrkesinriktad examen. Läs mera om utbildningen här

Till vår nya Hux – utbildning som handleder för examensutbildning

Lärare, Hux-utbildningen

Arbetsställe: Karis

Omfattning: minst 80 %. Undervisningsspråket är svenska

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (986/1998). Det här innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet för lärare i yrkesämnen och högre högskolexamen samt lärarbehörighet för lärare i de gemensamma examensdelarna.

Lön enligt Kollektivavtal för den privata undervisningsbranschen

Arbetet inleds 1.8.2023 och gäller tillsvidare. Prövotid på 6 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag on kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta rektor Lena Johansson, tfn 044-739 7345 eller e-post lena.johansson@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast söndagen 19.3.2023. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv Hux-lärare och ditt namn i meddelandets ämnesfält.

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  • betyg över yrkesmässig behörighet ex. sjukskötare YH, ingenjör YH
  • betyg över lärarbehörighet
  • intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen) (gäller ej lärare i de gemensamma examensdelarna)

News