Back

Axxell söker lärare till merkonomutbildningen

Axxell söker lärare till merkonomutbildningen

Axxell söker lärare till merkonomutbildningen

Axxell söker lärare till merkonomutbildningen

Till vår nya enhet Handel och turism söker vi en

Lärare (50%)

med undervisning främst inom grundexamen inom affärsverksamhet. Befattningen är till sin omfattning 50% men kan eventuellt bli mera. 

Arbetsställe: Karis

Behörighetskrav för befattningen enligt förordning om behörighetsvillkor för personal inom utbildningsväsendet (968/1998). Detta innebär lämplig högskolexamen, minst tre års arbetserfarenhet i branschen samt lärarbehörighet. Lön enligt avtal för yrkesinriktade vuxenutbildningscenter.

Arbetet inleds 1.8.2019 och är tillsvidare. Prövotid på 4 månader tillämpas.

Den som anställs bör uppvisa ett straffregisterutdrag enligt 3§ Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).

För närmare information om befattningen kontakta utbildningsledare Belinda Rehn, tfn 044-739 7803 eller per e-post belinda.rehn@axxell.fi

Vi ser fram emot din skriftliga ansökan senast fredagen den 26 april 2019 kl.15.00. Sänd din ansökan per e-post till hr@axxell.fi. Skriv merkonomlärare och ditt för- och efternamn i meddelandefältet. (modell: lärare Kalle Kaviar)

Till din ansökan skall du bifoga intyg och betyg som stärker din behörighet. Vi behöver

  1. Betyg över yrkesmässig behörighet ex. tradenom YH
  2. Betyg över lärarbehörighet
  3. Intyg över arbetserfarenhet (3år i branschen)

News